Seminaari 10.5.2019
Marina Congress Center

Asiakkaan ääni

Luvat ja valvonta -seminaarin päätteeksi kuultiin myös asiakkaiden ajatuksia. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Satu Räsänen ja Golder Associates Oy:n johtava asiantuntija Janna Riikonen tarjosivat esityksissään tärkeitä näkökohtia.

EK on ollut Luvat ja valvonta -hankkeessa mukana alusta asti.

– Lupajärjestelmän kehittäminen ei ole tärkeää vain elinkeinoelämälle, vaan koko Suomelle. Yritysten investoinnit ovat viime vuosina jääneet jälkeen muista Pohjoismaista, ja minimissään meidän pitäisi päästä muiden tasolle, Räsänen taustoitti.

Kestävän kasvun kannalta avainasemassa on kilpailukykyinen toimintaympäristö – ja lupajärjestelmä osana sitä.

– On kyse merkittävistä taloudellisista kysymyksistä. Vuonna 2018 lupaviranomaisten käsittelyssä oli noin 2,7 miljardin arvoiset investoinnit, Räsänen painotti.

EK:n selvityksen mukaan lupaprosessien pitkä kesto rasittaa yrityksiä. Lupa-, ilmoitus- ja valvontajärjestelmän digitalisointia pidetäänkin tärkeänä. Lisäksi huomioitavana ovat ilmasto- ja muut ympäristöhaasteet.

– Ympäristöystävällisten investointien vauhdittaminen on entistä tärkeämpää, Räsänen korosti.

Viranomaisten puhuttava yhdellä suulla

Luvat ja valvonta -hankkeella on tärkeä tavoite: luvat tulee saada yhdellä hakemuksella ja tietojen toimittamisella. Räsäsellä oli kuitenkin vielä täydentävä toive.

– Viranomaisten pitää puhua asiakkaalle yhdellä äänellä. Ei niin, että yksi sanoo yhtä ja toinen toista.

Lupajärjestelmän digitalisointi tarkoittaa myös hallinnollisen taakan keventymistä ja luvansaannin nopeutumista. Vuosia kestäviin prosesseihin ei ole enää varaa.

– Toimintatapojen ja kulttuurin muutos on ehdoton edellytys, joten on hyvä, että Sitowise on mukana tukemassa muutosta, Räsänen kiitteli.

Palvelukerroksen nopea valmistuminen on tärkeää, sillä hyödyt saadaan irti vasta valmiista järjestelmästä. Räsänen lähetti terveisensä tulevalle hallitukselle.

– Nopea valmistuminen, rahoituksen turvaaminen ja käyttöönottovaiheen turvaaminen. Ei ylläpidetä siiloja ja omia hiekkalaatikoita.

Ympäristökonsultin terveiset

Golder Associates on maaperän, ympäristön ja energian globaali osaaja. Yritystä seminaarissa edustanut Janna Riikonen raotti yleisölle, miten lupien hakeminen näyttäytyy asiakkaita konsultoivalle asiantuntijalle.

Nykytilan haasteet olivat tuttuja: hajanainen tieto, samojen tietojen toimittaminen useaan kertaan, epäselvät tai monitulkintaiset ohjeet, viranomaistahojen toisistaan poikkeavat näkemykset.

– Yksittäisinä nämä ovat pieniä asioita, mutta niistä kertyy valtava resurssisyöppö, Riikonen harmitteli.

Haasteiden seurauksena asiakkaille voidaan esittää ristiriitaisia vaatimuksia, ja eri asiakkaat saavat erilaista kohtelua.

Riikonen liputtaa kaksi käsin Luvat ja valvonta -hankkeen tavoitteiden puolesta. Kyse on hyvin laajasta ja merkittävästä toimintatavan ja ajattelutavan muutoksesta.

– Palvelukerros näyttää, että suunnitellut toiminnallisuudet ovat hyviä, Riikonen vahvisti ja muistutti, että moni haaste johtuu ajattelutavasta, ei teknisten ratkaisujen puutteesta.

Ympäristökonsulttia kuitenkin huoletti, voivatko helpolta vaikuttavat rasti ruutuun -menettelyt olla sopivia.

– Jokainen lupahakemus on yksittäistapaus. Ei tehdä yhtä pyöreää reikää monen muotoisille palikoille, Riikonen painotti.

Riikonen komppasi Satu Räsäsen toivetta, että viranomaiset puhuisivat asiakkaalle yhdellä äänellä.

– Asiakkaan ei tarvitse tietää kaikkien mielipidettä, vaan se, mitä pitää tehdä päästäkseen eteenpäin.

Katso Satu Räsäsen esitys:

Katso Janna Riikosen esitys:

Tutustu esitysmateriaaleihin (pdf):

Yhden luukun digipalvelut helpottamaan yritysten viranomaismenettelyjä

Ympäristökonsultin terveisiä