Hyppää sisältöön

Tavoitetilan määrittely ja päätös liittymisestä

Tämä osio tarjoaa tukea vaiheeseen, jossa päätös liittymisestä palvelukerrokseen on jo pitkällä. Vaiheen aikana suunnitellaan palvelukerrokseen liittymisen sekä toimintatapojen muutoksen tavoitteita.

Jo tunnusteluvaiheessa viranomainen on perehtynyt asiakaslähtöisen kehittämisen malliin ja määrittänyt alustavasti omia tavoitteitaan. Tässä vaiheessa tavoitteita konkretisoidaan esimerkiksi muutosmittareilla ja kustannus-hyötyanalyysillä.

Lisäksi tässä vaiheessa on tärkeää sopia viranomaisen sisäinen vastuunjako tulevia tehtäviä varten; muutoksen läpivienti vaatii sitoutuneen johdon lisäksi innostuneita henkilöitä, jotka toteuttavat käytännön työn. Muutoksen läpiviennin tukena voidaan käyttää esimerkiksi muutosagentti-roolia, johon valitaan henkilöitä läheltä lupakäsittelyn operatiivista arkea. Tavoitteena on muun muassa varmistaa, että lupakäsittelyyn juontuvat muutokset tunnistetaan riittävän ajoissa ja että keskeiset asiantuntijat kokevat muutoksen omakseen.

Tukimateriaaleissa on sekä käytännön työkaluja, että suosituksia liittymispäätöksen tehneelle viranomaisille asioista, jotka tulee tässä vaiheessa huomioida ja päättää.