Seminaari 10.5.2019
Marina Congress Center

Palvelukerros – Missä nyt mennään?

Palvelukerroksen tuoteomistaja, Ictus Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Valde esitteli seminaarivieraille järjestelmän nykytilannetta.

Valden mukaan tuoteomistajan tärkein tehtävä on priorisoida ja huolehtia, että tärkeimmät tekijät toteutetaan oikeassa järjestyksessä.

– Toimin tiiviissä yhteistyössä niin hanketiimin kuin substanssiasiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme, että teemme oikeita asioita.

Seminaarin eri esityksissä nousivat esiin samat lupa-, ilmoitus- ja valvontakokonaisuuksiin liittyvät haasteet, kuten tiedon kulkemisen kankeus, valvonnan koordinoinnin hankaluus ja hakuprosessin etenemisestä kertovan tiedon puute. Valde esitteli, miten palvelukerroksen toiminnallisuudet vastaavat näihin haasteisiin.

– Palvelukerros ei korvaa olemassa olevia asiointipalveluita, vaan täydentää niitä. Se keskittää tietoa ja saattaa sitä eri palveluiden käyttöön, Valde muistutti.

Palvelukerrosta kehitetään kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuussa ja toinen vaihe on parhaillaan työn alla. Myös järjestelmien integraatioita on käynnistetty.

– Kaikissa vaiheissa on tavoitteena, että tehdään ensin ne asiat, jotka tuovat mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon hyötyjä. Kolme vaihetta kattaa kriittisimmät ominaisuudet. Sen jälkeen palvelukerros on kehittyvä ja kasvava alusta, ekosysteemi.

Palvelukerros opastaa ja neuvoo

Toiminnanharjoittaja on vastuussa, että hänellä on toimintaan tarvittavat, oikeat luvat. Projektit ovat usein laajoja, tarvittavaa tietoa on paljon ja se on saatavilla hajanaisesti.

– Vastuukysymys ei muutu, mutta palvelukerros tarjoaa älykkäästi tietoa ja lupapaketteja, millaisia lupia suunniteltu toiminta todennäköisesti tarvitsee, Valde kuvaili.

Palvelukerroksessa on niin sanottu palvelutarveanalysaattori, jonka esittämiin kysymyksiin vastaamalla saa ehdotuksen tarvittavista luvista. Tämä toiminnallisuus on käytössä jo järjestelmän ensimmäisessä vaiheessa.

Tieto kerätään kerran ja jaetaan kaikille

Lupaprosessien yhtenä haasteena on ollut kokonaiskuvan puuttuminen. Jokainen mukana oleva viranomainen näkee oman osansa prosessista, mutta ei sitä hankekokonaisuutta, jota toiminnanharjoittaja on tekemässä.

– Hakija joutuu usein toimittamaan samaa tietoa useille viranomaisiille, useaan otteeseen. Toisaalta toiminnanharjoittaja voi olla ainoa viranomaisia yhdistävä linkki, joten kaikki tieto kulkee aina hänen kauttaan. Toiminnanharjoittaja on tavallaan vastuussa, että viranomaiset ovat ajan tasalla.

Palvelukerroksen etuna on, että projektin yhteiset tiedot syötetään vain kerran. Tämän jälkeen ne ovat kaikkien viranomaisten saatavilla.

– Palvelukerros keskittää kaikkien lupien tilannetiedon yhteen paikkaan. Yhdellä silmäyksellä näkee missä mennään. Palvelukerros tuo näkyvyyttä hienojakoisemmalle tasolle, mikä vaatii päivityksiä viranomaisten lähettäviin järjestelmiin, Valde selitti.

Kokonaiskuva ja tietojen saatavuus helpottavat myös valvontatyön koordinointia ja esimerkiksi valvontakäyntien järjestämistä.

Puheenvuoronsa lopuksi Kari Valde esitteli yleisölle palvelukerroksen testiympäristöä ja jo olemassa olevia toiminnallisuuksia. Mukana ovat jo tärkeimmät: yhteisten tietojen syöttäminen, tietojen jakaminen ja lupatarveanalysaattori. Palvelukerroksen kehitys jatkuu ja uusia toiminnallisuuksia julkaistaan sitä mukaa, kun ne on testattu toimiviksi.

Katso Kari Valden esitys:

Tutustu esitysmateriaaliin (pdf):

Palvelukerros – Missä nyt mennään?