Hyppää sisältöön

Muutokseen liittyvät työkalut ja tuki

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä toimintatapamuutokseen liittyvistä työkaluista ja tarjottavasta tuesta.

Palaa Usein kysyttyä -pääsivulle

Osion työstäminen on kesken ja alla esitetyt kysymykset eivät ole vielä osioon kuuluvia!

Yhden luukun periaate tarkoittaa, että asiakas syöttää eri viranomaisten tarvitsemat, yhteiset tiedot vain kerran, minkä jälkeen ne ovat kaikkien viranomaisten saatavilla. Palvelun tärkeänä tavoitteena on hallinnontasojen ja viranomaisrajojen ylittäminen. Viranomainen siis vastaa asiakkaalle yhdellä äänellä, yhdessä kanavassa, johon kaikilla asianomaisilla – asiakkaan ja viranomaisten edustajilla – on yksi, yhteinen näkymä.

Palvelu keskittää tietoa ja saattaa sitä eri palvelujen käyttöön. Se ei korvaa olemassa olevia asiointipalveluja, vaan täydentää niitä. Jokainen, jota asia koskee tietää reaaliaikaisesti lupaprosessin tilan, tiedot, aikataulun ja etenemisen.

Palvelun suurimmat hyödyt sekä asiakkaalle että viranomaisille ovat ajansäästö ja hallinnollisen taakan keventyminen. Yhteydenotot yksittäisiin viranomaisiin vähenevät sähköisen asioinnin ja keskitetyn yleisneuvonnan myötä.

Luvat ja valvonta -palvelukerroksen myötä jokaisella mukana olevalla viranomaisella on mahdollisuus keskinäiseen kommunikaatioon koko prosessin aikana. Selkeä kokonaiskuva ja hyvä tiedon saatavuus auttavat työn koordinoinnissa. Esimerkiksi tapahtumajärjestämisen osalta on arvioitu, että tapahtumanjärjestäjä säästää peräti 70 % työmäärästä ja viranomaiset 20–30 %, kun asiointi tapahtuu Luvat ja valvonta -palvelun kautta.

Luvat ja valvonta -palvelu on henkilö- ja yritysasiakkaille tarjottava palvelu, joka löytyy Suomi.fi-palvelusta. Sen avulla asiakkaat voivat asioida kerralla useiden viranomaisten kanssa lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioissa.  Luvat ja valvonta -palvelukerros on tekninen ratkaisu, jonka avulla viranomaiset tarjoavat palvelua asiakkailleen.

Asiakas voi aloittaa asioinnin joko selvittämällä tarvittavat luvat ja ilmoitukset siihen suunnitelulla palvelulla. Lupatarpeen päättelyn jälkeen palvelu ohjaa asiakkaan toimittamaan oikeat tiedot oikealle viranomaisille ilman, että asiakkaan tarvitsee tuntea organisaatio- tai hallintorajoja. Asiakas voi viedä edistää useita lupia ja ilmoituksia samanaikaisesti yhtenä hankkeena, ja hänellä on kokonaiskuva viranomaisten antamista luvista ja päätöksistä sekä valvontaan liittyvistä tiedoista. Asiakas voi myös viestiä viranomaisten kanssa ja muuttaa tai täydentää antamiaan tietoja yhteisen dialogin pohjalta.