Seminaari 10.5.2019
Marina Congress Center

Yhden luukun palvelut

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg tervehti seminaariyleisöä videon välityksellä. Hallituksenvaihtoviikot ovat hyvä aika katsoa, mitä vanha hallitus sai aikaan ja mitä ottaa evästykseksi uudelle.

Nergin mukaan vanha hallitus otti isoja askeleita digitalisaation edistämisessä.

– Nämä vievät meitä oikeaan suuntaan siinä, millä tavalla meidän tulisi yksinkertaistaa, pienentää normeja ja ottaa digitalisaatiota käyttöön kaikissa lupa-, ilmoitus- ja valvontakokonaisuuksissa.

Luvat ja valvonta -hanke on yksi kuudestatoista digitalisaatioon liittyvästä kärkihankkeesta.

– Näiden kautta haettiin yhteistä kokemusta, millä tavalla voimme edetä tulevalla hallituskaudella. Kärkihankkeiden opit ovat olennaisia, Nerg painotti.

Luvat ja valvonta -hankkeessa on tehty hyvää työtä

– Te olette rakentaneet palvelumuotoilun kautta asiakas- ja yrityskenttään liittyvää palvelukokonaisuutta. Olette rakentaneet viiteen palvelukokonaisuuteen uudenlaista toimintamuotoa. Se on ollut hienoa nähdä. Olette myös nähneet, että yhdessä tekemisen kautta pystymme saamaan uutta aikaan, Nerg kiitti.

Kärkihankkeiden edetessä myös valtiovarainministeriössä tehtiin iso digitalisaatioselvitys siitä, miten lupa-, ilmoitus- ja valvontajärjestelmää voidaan kokonaisuutena kehittää koko julkisessa hallinnossa.

– Selvitimme ennen kaikkea valtionhallinnon kentässä uudenlaista tuottavuutta, uudenlaista asiakaslähtöisyyttä ja uudenlaista digitalisaatioa, ja mitä hyötyjä niistä olisi mahdollista saada.

Olennaisinta on, että digitalisoidaan koko prosessi, ei vain jotain pientä prosessin osaa.

– Hyöty tulee siitä, että kaikki kokonaisuudet on digitalisoitu, Nerg korosti.

Edessämme on paikkariippumaton maailma ja tavoitteena aito yhden luukun periaate.

– Ihminen antaa tietonsa kerran eikä moneen kertaan. Tiedon liikkuvuus, tiedolla johtaminen ja tiedon hyväksikäyttö ovat yksi olennainen osa koko digitalisaatiomaailmassa.

Yhteistyötä nyt ja jatkossa

Isoin oppi viime vuosilta Nergin mukaan on, että muutoksia täytyy tehdä yhdessä.

– Yhdessä tekeminen, paikkariippumattomuus, digitaalinen yhteinen alusta ovat niitä asioita, joiden kautta meidän on hyvä mennä hallitusohjelman neuvottelijoiden pakeille, ja kertoa että olemme saaneet paljon aikaan. Meillä on paljon potentiaalia sekä kansalaisten että yritysten tyytyväisyyden näkökulmasta, mutta myös julkisen sektorin kehittymisen, tuottavuuden nousun, laadun ja säästöjen kannalta.

Päivi Nerg kiitti kaikkia hankkeen osapuolia viime vuosina tehdystä työstä.

– Olette opettaneet itsellenne ja meille muille, että yhdessä tekeminen mahdollistaa asioita. Kun innovatiivisesti katsotaan asioita, eikä olla normeissa niin vahvasti kiinni, saadaan paljon hyvää aikaan.

Katso alivaltiosihteeri Päivi Nergin videotervehdys: