Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och tillsyns informationsmöte om REDII

Tjänsten Tillstånd och tillsyns informationsmöte om REDII ordnas 15-03-2023 kl. 8. 30 8. 30


Tillstånds- och tillsynsprojektet ordnar en gång i månaden ett informationsmöte om tjänsten. På det här mötet fokuserar vi på REDII-direktivet. Informationsmötet är avsett för myndigheter som är intresserade av tjänsten Tillstånd och tillsyn. På mötet får deltagarna information om tjänsten, hur man ansluter sig till den och om kundorienterad utveckling av tillstånds- och tillsynsärenden.


Välkommen med! 

Anmäl dig här.

Preliminärt program:

  • Tjänsten (elektronisk kontaktpunkt)
  • Tjänsten som en del av myndighetens service
  • Alternativa sätt för införande av tjänsten Tillstånd och tillsyn
  • Support
  • Kontaktuppgifter

Skicka frågor om informationsmötet på förhand senast 9.3.2023 till luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi

REDII

Syftet är att öka produktionen av förnybar energi genom att effektivisera och påskynda tillståndsförfarandena för produktionsanläggningar för förnybar energi. Direktivet förutsätter inrättande av en kontaktpunkt, fastställande av tidsfrister för anläggningar som producerar förnybar el och publicering av en förfarandehandbok. Lagstiftningen trädde i kraft 30.6.2021.


E-tjänster spelar en viktig roll i det nationella genomförandet. Enligt den nationella lagstiftningen ska utöver den nationella kontaktpunkten även en elektronisk kontaktpunkt att införas i Finland, där det digitala serviceskiktet som genomförs i Tillstånds och tillsynsprojektet kommer att fungera.