Hoppa till innehåll

Införande


I det här stadiet är myndigheten redo att införa serviceskiktet. Nästan alla förberedelser är gjorda, och det som återstår är det faktiska tekniska införandet och den slutliga implementeringen av de nya rutinerna. Före införandet är det fortfarande viktigt att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter har slutförts och att ansvarsfördelningen för följande steg är tydlig.

Införandet närmar sig och tillståndshandläggarna har en klar uppfattning om hur en tillståndsansökan från serviceskiktet rör sig mellan informationssystem och olika personer samt vilka kanaler som bör användas för att kontakta kunden eller en annan myndighet i ärenden relaterade till tillståndshandläggningen.

Ändringsagenternas eller det övriga närstödets roll betonas. Det är viktigt att tillståndshandläggarna har en bekant person som de kan vända sig till. Den första kontakten med ett nytt informationssystem och nya rutiner är ett viktigt ögonblick: om problemen som uppstår kan lösas på ett smidigt sätt har erfarenheten av införandet och därmed implementeringen av förändringen varit framgångsrik.

 

Verktyg