Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och tillsyn


Tjänsten Tillstånd och tillsyn är en elektronisk tjänst som skapar mervärde mellan kunden och myndighetsärenden och som samlar myndighetstjänsterna åt kunden för dennes projekt med flera tillstånd. Det gemensamma resultatet av och utbudet inom tjänsten Tillstånd och tillsyn och myndighetstjänsterna kallas också för ekosystem. De centrala målen för tjänsten är att göra det smidigare för kunderna att uträtta ärenden som har med tillstånd och tillsyn att göra samt förenkla samarbetet mellan olika myndigheter i tillstånds- och tillsynsärenden.

Bild: Målet är att övergå från ämbetsversspecifik till kundorienterad service

Tjänsten erbjuder:

  • för kunder (tillståndssökande) som har projekt med flera tillstånd: utredning av kundens tillståndsbehov och uträttande av tillstånds- och tillsynsärenden över myndighetsgränserna via en kanal för ärendehantering på ett och samma ställe
  • för myndigheter: en gemensam och kostnadseffektiv elektronisk tjänst som samlar tillstånds- och tillsynsärenden och styr tillståndssökandens verksamhet och som stöder samordningen av myndigheternas tillstånds- och tillsynsverksamhet och samtidigt effektiverar myndighetsprocesserna

Myndigheten kan utnyttja tjänsten Tillstånd och tillsyn oberoende av genomförandet av de egna ärendehanteringstjänsterna. Myndigheternas elektroniska ärendehanteringstjänster kan anslutas till tjänsten. Vid sidan av de traditionella servicekanalerna, såsom pappers- och PDF-blanketter (E-blankett) eller e-post, behövs en elektronisk servicekanal: alternativen är en lösning som myndigheten själv skaffat eller att använda Förenklad e-tjänst i tjänsten Tillstånd och tillsyn. På det sättet kan kunden hantera ärenden elektroniskt på ett heltäckande sätt. Läs mer om tjänsten Tillstånd och tillsyn på dessa supportsidor och anslut din tjänst till ekosystemet!

Tjänsten utvecklas och administreras i form av ett projekt med samma namn som finansieras av arbets- och näringsministeriet. Utvecklingen av tjänsten och servicemodellen leds av projektets styrgrupp, som består av representanter för myndigheterna för de tjänster som tillhandahålls. Mer information om styrningen och finansieringen av tjänsten finns i hanteringsmodellen för tjänsten på denna supportwebbplats.