Hoppa till innehåll

Planering och genomförande av förändringar


I detta skede har myndigheten beslutat att ansluta sig till serviceskiktet, och en mer detaljerad planering av förändringarna kan påbörjas. Fasens längd, arbetsmängd och åtgärder beror på om myndigheten deltar i till exempel utvecklingen av en ny servicehelhet eller om den inför en färdig tjänst. I denna fas ordnas till exempel utbildningar och det tekniska införandet av serviceskiktet.

När det gäller verktygen för denna fas beaktas olika anslutningsmöjligheter.