Hoppa till innehåll

Anslutna tjänster


Illustration

Tjänsten Tillstånd och tillsyn använder riksomfattande samtjänster som en del av den övergripande servicen för myndigheter och kunder. Tjänsterna kan grovt indelas i tre grupper: inloggningstjänster, tjänster som informerar och vägleder kunden samt ett elektroniskt kommunikationsgränssnitt för att ansluta myndigheternas e-tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Inloggningstjänster

Dessa tjänster består tjänster för att logga in i tjänsten. Vid inloggning identifieras användaren och hens behörighet att anlita tjänsten verifieras. Det finns två sätt att identifiera och verifiera behörigheter för tjänsten:

  • Suomi.fi-identifiering och -fullmakter
  • Virtu-engångsinloggning

Suomi.fi-identifiering och -fullmakter är tillgängliga för alla kunder (tillståndssökande) och myndigheter. Virtu-engångsinloggning kan användas av de myndigheter som har infört den. Virtu-tjänsten används allmänt vid statens ämbetsverk och inrättningar.

Användningen av Suomi.fi-identifiering och -fullmakter i tjänsten Tillstånds och tillsyn kräver åtgärder. Instruktioner för dessa åtgärder finns i avsnittet om myndighetsspecifik anslutning (uppgift 1–3).

Informativa och vägledande tjänster

Fungerande tjänster förutsätter att kunder informeras och hänvisas till tjänsterna. När myndigheten planerar att ansluta tjänsten Tillstånd och tillsyn till sitt tjänsteutbud ska

  • de tjänster som ansluts beskrivas och uppdateras i Suomi.fi-servicedatalagret (SDL)
  • myndighet länka tjänsten Tillstånd och tillsyn som sin servicekanal för myndighetsärenden

Utöver dessa minimiåtgärder kan kunden hänvisas till exempel via myndighetens nätinnehåll eller andra informationstjänster som myndigheten använder för att inleda ärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Åtgärder relaterade till kundinformation och vägledning vidtas i samband med införandet. Du hittar instruktioner om minimiåtgärder enligt myndighet i åtgärdsavsnittet (sista uppgiften).

Elektroniskt kommunikationsgränssnitt

Det elektroniska kommunikationsgränssnittet (integrationsgränssnitt till tjänsten Tillstånd och tillsyn) möjliggör automatisk dubbelriktad överföring av data mellan tjänsten Tillstånd och tillsyn och myndighetens tjänst (eller system). Det elektroniska kommunikationsgränssnittet använder den nationellt stödda servicekanalen Suomi.fi via vilken information överförs. Kommunikationsgränssnittet beskrivs på vår supportwebbplats här.

 

Tillbaka ›