Hoppa till innehåll

Myndigheterna som en del av servicehelheten


Servicehelheterna för tjänsten Tillstånd och tillsyn innehåller de lokala, regionala och nationella myndigheternas tillstånd och andra administrativa förfaranden som kundens verksamhet kräver. Servicehelheterna har utvecklats så att de särskilt beaktar en kunds verksamhet som behöver flera tillstånd av olika myndigheter. Man talar om kundprojekt med flera tillstånd.

Till exempel servicehelheten för ordnande av evenemang innehåller tillstånd och förfaranden för kommunernas miljöhälsovård och byggnadstillsyn, välfärdsområdenas räddningsväsende och hälsovård, polisen samt flera statliga ämbetsverk. 

Kundens tillståndsbehov fastställs för varje specifikt projekt utifrån resultaten av den valda servicehelheten och Utredningen av tillståndsbehov. På så sätt säkerställer man att kunderna ansöker om de tillstånd de behöver hos deras behöriga myndigheter.

Observera att myndigheternas tillstånd eller andra administrativa förfaranden kan ingå i flera servicehelheter. Mer information om servicehelheternas innehåll och särdrag finns längst ner på sidan.

OBS!

För att servicehelheterna ska fungera för kunden krävs att ärendehanteringstjänsterna för myndigheternas tillstånd ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn och att tjänsten börjar användas. Läs mer om att ansluta myndigheternas tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn i  avsnittet Anslutningssätt.

Bekanta dig med servicehelheternas innehåll och särdrag