Hoppa till innehåll

Administration och engagemang i förändringen


I detta skede har myndigheten infört både serviceskiktet och nya rutiner. Efter att projektet avslutats är det viktigt att komma överens om hur och när myndigheten ska utvärdera nyttan av att gå med i serviceskiktet, till exempel i förhållande till uppställda mål och indikatorer samt kostnads-nyttoanalysen. Dessutom rekommenderas att myndigheten utarbetar en slutrapport om projektet.

I detta skede fastställer hanteringsmodellen för tjänsten Tillstånd och tillsyn ansvarsfördelningen och rutinerna mellan myndigheterna. Serviceskiktet utvecklas inte endast utifrån respons av användarna utan även exempelvis till följd av ändringar av lagstiftningen. Myndigheterna deltar i utvecklingen av nya funktioner och inför dem.

Du hänger bäst med i utvecklingen av serviceskiktet genom att följa projektet på Twitter eller på arbets- och näringsministeriets webbplats.