Hoppa till innehåll

Gemensam vy


Illustration

I den gemensamma vyn ser kunder och myndigheter som ansluter sig till servicehelheten samma information om tillstånds- och tillsynsärenden relaterade till kundens projekt. Den gemensamma vyn visar information om kundprojektets ärenden enligt följande:

  • ärendets namn och ansvarig myndighet (vems tjänster det är fråga om)
  • ärendets beteckning eller diarienummer, som visas i tjänsten efter att myndigheten har anhängiggjort ärendet och gett det en beteckning. Beteckning är inte en obligatorisk uppgift och används inte alltid av myndigheten
  • handläggare, som visas i tjänsten efter att myndigheten utsett en handläggare av ärendet
  • startdatum för handläggning
  • datum för ärendets status, anger när ärendets status senast har ändrats
  • information om ärendets status. Statusinformationen kan variera mellan ärenden, särskilt vad gäller den senaste statusen (ärendets senaste status kan till exempel vara beviljats, godkänts, kontrollerats, mottagits etc.)
  • statusbeteckningarna varierar beroende på till exempel ärendets och handläggningens art. För tillståndsansökan, anmälan, registrering, plan eller tillsynsbegäran används ofta olika statusuppgifter, i synnerhet för den sista statusen. 

Nedan visas en bild av den gemensamma vyn i tjänsten.

 

 

Tillbaka ›