Hyppää sisältöön

Asiakashyötytyöpajat


Kun Luvat ja valvonta -palveluun toteutetaan uusia palvelukokonaisuuksia tai muita merkittäviä muutoksia, hanke kutsuu kokonaisuuden substanssiviranomaisia mukaan kehittämään palvelua. Kehitystyö aloitetaan tunnusteluilla, jossa selvitetään tarvittavat viranomaisasiantuntijat. Tunnustelut aloitetaan järjestämällä yksi tai useampi palvelumuotoilutyöpaja, joihin osallistuvat tarvittavien alojen viranomaisia ja palvelunkokonaisuuksien osalta myös näitä käyttäviä asiakkaita.

Kuvituskuva

Työpajat

Työpajat pohjautuvat asiakaslähtöisen kehittämisen malliin, jossa asiakkaan toiminnan tarpeet asetetaan keskiöön. Palvelumuotoilutyöpajojen tavoitteena on

  • tutustuttaa viranomaiset kehitettävään kokonaisuuteen
  • asiakaslähtöiseen kehittämisen malliin
  • luoda pohjaa yhden luukun palvelukokemukseen sitoutumiselle
  • osallistaa asiakkaat yhteiskehittämiseen

Työpajojen kautta asiakkaan tarpeet tuodaan näkyväksi viranomaisille ja myös viranomaisten johdolle, mikä auttaa johtoa sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.

Ennen työpajaa nykytilaa on hyvä kartoittaa haastatteluilla ja muulla taustatyöllä. Työpajassa vahvistetaan nykytilan kuvausta ja tarkennetaan tavoitetilan palvelupolkua. Asiakkaille suunnatussa työpajassa jatketaan palvelupolun työstämistä sekä kartoitetaan luvanhakijoiden tarpeita ja kokemuksia.

Palvelumuotoilutyöpajat, haastattelut ja taustatyön suunnittelee, fasilitoi ja dokumentoi Luvat ja valvonta -palvelun (hanke) tilauksesta kumppani.