Hyppää sisältöön

Muutosmittarit


Muutokselle on hyvä asettaa tavoitteita, joita mitataan. Muutosmittarit auttavat sekä tavoitteiden konkretisoimisessa, asetettujen tavoitteiden seuraamisessa sekä työn ohjaamisessa oikeaan suuntaan. Mitattavat tavoitteet on suositeltavaa kytkeä sekä viranomaisen muihin tavoitteisiin että Luvat ja valvonta -hankkeen yleisiin tavoitteisiin, kuten asiakastyytyväisyyden paranemiseen tai viranomaisten yhteistyön tehostumiseen. Itse mittareiden lisäksi on hyvä määritellä, miten ja milloin niitä seurataan.

Muutosmittarit voivat olla laadullisia tai määrällisiä. Oleellista on voida mitata myös lähtötilaa, jotta myös tavoitteen toteutuminen voidaan varmentaa. Laadullisia muuttujia voidaan mitata esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä tai havainnoimalla, määrällisiä esimerkiksi prosessien kestoja vertaamalla.

​Milloin muutosmittarit määritellään?

Muutosmittarit laaditaan sen jälkeen, kun päätös palvelukerrokseen liittymisestä on tehty. Mittareiden toteutumista on suositeltavaa seurata säännöllisesti esimerkiksi viranomaisen projektin ohjausryhmän tapaamisissa.

Kuka muutosmittarit määrittelee?

Muutosmittarit määrittelee tyypillisesti viranomaisen johto esimerkiksi projektipäällikön avulla.