Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta
-tukisivusto viranomaisille

Palvelukerroksen käyttöönotto ja
toimintatapamuutos

Tervetuloa Luvat ja valvonta -⁠⁠tukisivustolle


Tämä tukisivusto on suunnattu viranomaisille, jotka etsivät tietoa tai ovat liittymässä Luvat ja valvonta -palvelukerrokseen. Kansalaisille ja yrityksille suunnattu Luvat ja valvonta -palvelu löytyy Suomi.fi-palvelusta.  

Tukisivustolla osa sisällöstä on julkista ja osa sisällöstä on Extranet-osiossa vaatien kirjautumisen. Tilaa tunnukset tällä lomakkeella.

Huomioithan, että tätä tukisivustoa kehitetään, ja muutokset sisältöihin ovat mahdollisia. Voit jättää palautetta ja kehitysehdotuksia sivustosta tällä lomakkeella

Mikä on Luvat ja valvonta -palvelukerros? 

Palvelukerros on viranomaisille suunnattu ratkaisu, jota kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön luotsaamassa Luvat ja valvonta -hankkeessa (2016–2023). Hankkeen tavoitteena on helpottaa viranomaisten kanssa asioivien asiakkaiden arkea. Uudistus toteutetaan tarjoamalla asiakkaalle yhden luukun periaatteella toimiva Luvat ja valvonta -palvelu lupatarpeen selvittämiseen, lupien hakemiseen ja valvontaan. Samalla tehostetaan ja yhteensovitetaan viranomaistoimintaa ja – prosesseja.

Viranomaisten näkökulmasta palvelukerroksen käyttöönotto tarkoittaa merkittävää toiminta- ja ajattelutavan muutosta, jossa keskiöön nostetaan asiakkaan tarpeet, tieto ja sen hyödyntäminen. Lue lisää hankkeesta täällä.

Vanha tapa asioida viranomaisten kanssa tarkoittaa, että asiakas on yhteydessä jokaiseen viranomaiseen tämän oman palvlun kautta. Uusi tapa, eli yhden luukun periaatteella toimiva Luvat ja valvonta -palvelu, yhdistää viranomaiset palvelukerroksen avulla.

Mikä on tämän tukisivuston tarkoitus?  

Tukisivuston tavoitteena on tarjota tietoa ja työkaluja palvelukerroksen tekniseen käyttöönottoon ja siihen liittyvään toimintatapamuutokseen. Sivuston tarjoama tieto ja muutosvaiheisiin liittyvät työkalut toimivat viranomaisen tukena ja opastavat projektin läpiviennissä vaihe kerrallaan. 

Kaikki liittymiset palvelukerrokseen tehdään läheisessä yhteistyössä Luvat ja valvonta -hankkeen kanssa. Palvelukerrokseen liittymistä harkitessanne ottakaa yhteyttä tällä lomakkeella

Kenelle tämä sivusto on suunnattu? 

Tämä sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti niille viranomaisille, jotka harkitsevat palvelukerrokseen liittymistä tai ovat jo tehneet päätöksen liittymisestä. Vaikka viranomaiset vastaavat toimintatapamuutoksen ja käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta itsenäisesti, toimii tämä tukisivusto ja Luvat ja valvonta -hanke vahvana ja aktiivisena tukena koko muutoksen ajan. 

Palvelukerroksen käyttöönottoon ja muutoksen läpivientiin tarvitaan monenlaisia rooleja, joiden määrä ja vastuut riippuvat muun muassa liittyvän viranomaisen organisaation koosta ja liittymistavasta. Tällä sivustolla pyritään tukemaan edellä mainittujen roolien mitoittamista ja toisaalta roolien sisältöä. Jokaisen vaiheen ja työkalun kohdalla kerrotaan, mitkä tahot niihin pääasiassa osallistuvat tai keille ne on suunnattu. 

Miten sivuston tarjolla olevia työkaluja hyödynnetään? 

Tukisivusto on jaettu tyypillisen muutos- ja käyttöönottoprojektin mukaisiin vaiheisiin, joista jokaiseen liittyy vaiheen suunnittelua ja läpivientiä tukevia työkaluja. Kevyimmillään palvelukerrokseen liittyminen tarkoittaa palvelukerrokseen jo sisältyvän asioinnin (nk. tuettu asiointi) käyttöönottoa. Tällöin kaikkia sivustolla esitettyjä vaiheita ei ole järkevää toteuttaa. Laajemmat toimintatapamuutoksissa viranomaiset toteuttavat yhdessä hankkeen kanssa täysin uusia palvelukokonaisuuksia. Lue lisää liittymistavoista täältä.

Vaiheisiin linkitettyjen muutos- ja käyttöönottotyökalujen käyttö on suositeltavaa. Jos viranomaisella on käytössään oma projektimalli tai vakiintuneet käytännöt projektinhallintaan ja muutosjohtamiseen, voivat viranomaiset edetä omien käytäntöjensä mukaisesti. Kaikille palvelukerrokseen liittyville viranomaisille pakolliset tehtävät on esitetty Luvat ja valvonta -hallintamallissa (extranet-osio).

Löydät muutosjohtamiseen ja käyttöönottoihin liittyvät tukisivuston kaikki työkalut kootusti mediapankista tukisivuston extranet-osiosta, joka vaatii kirjautumisen. Voit tilata käyttöön vaadittavat tunnukset tällä lomakkeella. Sivuston yleinen osuus ja muutosvaiheiden kuvaukset ovat luettavissa ilman kirjautumista.