Hyppää sisältöön

Tapahtumajärjestäminen


Tapahtumajärjestämisen palvelukokonaisuuteen on koottu viranomaisten lupapalveluja tapahtuman järjestäjien (asiakas) tarpeisiin, jotta tapahtuma saadaan järjestettyä mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti viranomaisvelvoitteiden mukaisesti.

Viranomaiset ottavat käyttöön Luvat ja valvonta -palvelun palvelukokonaisuuden asioinnit organisaatioiden oman päätöksenteon ja ohjeistuksen mukaisesti. Asiointi on asiakkaan käytettävissä, kun alueen viranomainen on ottanut sen käyttöönsä.

Palvelukokonaisuus sisältää viranomaisasiointien lisäksi muistutuksia yksityisille toimijoille tehtävistä ilmoituksista ja muista toimista. Löydät tapahtumajärjestämiseen liittyvät viranomaisasioinnit alla olevista viranomaiskohtaisista taulukoista.

Kuntaviranomaisten asioinnit

Viranomainen Asioinnin nimi Viranomaiselle Asiakkaalle

Kunnan

ympäristö
-terveys / 
valvonta

Tapahtuman ennakko-ilmoitus Tuki viranomaisasioinneille on toteutettu Luvat ja valvonta -palveluun ja ne ovat viranomaisen käyttöönotettavissa. Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi. Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista, kun viranomainen on ottanut asioinnin Luvat ja valvonta -palvelussa käyttöön. Viranomaisen käyttöönottoa ennen asiointi näkyy asiakkaalle muistutuksena (tehtäväasiointi).
Alueen käyttölupa
Jätehuoltosuunnitelma
Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Katutilan käyttö ja liikennejärjestelyt
Tiedottaminen tilapäisestä elintarvikemyynnistä
Mainoslupa
Ilmoitus väliaikaisen leirintäalueen perustamisesta Asiointi ei vielä ole tuettuna Luvat ja valvonta -palvelussa ja siten se ei ole viranomaisen käyttöönotettavissa. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Katukuvauslupa
Talousvesi
Maastoliikennelupa
Tupakkatuotteiden vähittäismyynti

Kunnan rakennus-valvonta

Rakennus-, toimenpide- ja purkamislupa/-ilmoitus

Pelastustoimen (hyvinvointialueet) asioinnit

Viranomainen Asioinnin nimi Viranomaisille Asiakkaalle

Pelastustoimi

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (yleisötapahtumat) Tuki viranomaisasioinneille on toteutettu Luvat ja valvonta -palveluun ja ne ovat viranomaisen käyttöönotettavissa. Liitosvaihtoehtoina Sähköinen tiedonvälitys ja Kevytasiointi. Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista, kun viranomainen on ottanut asioinnin Luvat ja valvonta -palvelussa käyttöön. Viranomaisen käyttöönottoa ennen asiointi näkyy asiakkaalle muistutuksena (tehtäväasiointi).
Pelastussuunnitelma
Ensiapusuunnitelma
Tehosteilmoitus Asiointi ei vielä ole tuettuna Luvat ja valvonta -palvelussa ja siten se ei ole viranomaisen käyttöönotettavissa. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Tuliesitys

Poliisin asioinnit

Viranomainen Asiointi Viranomaiselle Asiakkaalle
Poliisi Turvallisuus-
suunnitelma
Tuki viranomaisasioinneille on toteutettu Luvat ja valvonta -palveluun ja ne ovat viranomaisen käyttöönotettavissa. Asioinnit otetaan käyttöön poliisihallituksen ohjeistuksen ja suunnitelman mukaisesti. Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista, kun viranomainen on ottanut asioinnin Luvat ja valvonta -palvelussa käyttöön. Viranomaisen käyttöönottoa ennen asiointi näkyy asiakkaalle muistutuksena (tehtäväasiointi).
Yleisötilaisuus-
ilmoitus
Arpajaislupa Asiointi ei vielä ole tuettuna Luvat ja valvonta -palvelussa ja siten se ei ole viranomaisen käyttöönotettavissa. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Ilmoitus yleisestä kokouksesta
Ilotulitusnäytös
Liikenteenohjaajien asettaminen
Liikenteenohjaus-
suunnitelma

Valtion virastojen asioinnit

Viranomainen Asiointi Viranomaiselle Asiakkaalle
Aluehallintovirasto (AVI) Anniskelulupa Viranomainen ei ole vielä ottanut asiointia Luvat ja valvonta -palvelun kautta käyttöön. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Ilmoitus alkoholijuomien anniskelusta anniskelualueella
Ilmoitus/hakemus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta
Määräaikainen anniskelulupa
Kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset
ELY-keskus Mainosilmoitus Viranomainen ei ole vielä ottanut asiointia Luvat ja valvonta -palvelun kautta käyttöön. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Tien tilapäinen sulkeminen
Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt
Erikoiskuljetuslupa
Lupa kilpailuihin / harjoituksiin vesialueilla
Säteilyturvakeskus (STUK) Laserlupa Viranomainen ottanut kevytasioinnin käyttöönsä Asiointi tarjolla asiakkaille Luvat ja valvonta -palvelussa
Laserilmoitus
Traficom Ilmatilan varaushakemus Tempo-D Viranomainen ei ole vielä ottanut asiointia Luvat ja valvonta -palvelun kautta käyttöön. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Ilmatilan varaushakemus Tempo-R
Lentonäytös
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) Turvallisuusasiakirja Viranomainen ei ole vielä ottanut asiointia Luvat ja valvonta -palvelun kautta käyttöön. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Pääesikunta Ilmakuvauslupa sotilasalueiden läheisyydessä Viranomainen ei ole vielä ottanut asiointia Luvat ja valvonta -palvelun kautta käyttöön. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).

Yksityiset toimijat

Tapahtumanjärjestämisen sujuvuuden kannalta on syytä ottaa huomioon myös yksityiset toimijat. Tapahtuma saattaa tarvita lupaa yksityiseltä toimijalta tai joidenkin yksityisten toimijoiden on hyvä tietää  tapahtumasta ja sen luonteesta, jolloin ilmoituksen antaminen mm. tapahtuman ympäristössä toimivalle joukkoliikenneoperaattorille on sujuvuuden kannalta järkevää, jossain tilanteissa jopa välttämätöntä. Vaikka luvan hakeminen tai ilmoituksen antaminen yksityisille toimijoille ei Luvat ja valvonta -palvelun kautta ole mahdollista, muistuttaa palvelu tehtäväasioinnein tapahtumanjärjestäjää huolehtimaan edellä mainituista velvoitteista. Palvelussa tuetut yksityisen toimijan muistutukset (tehtäväasioinnit) löydät alla olevasta taulukosta.  

Yksityinen toimija Tehtäväasiointi Huomiot

Fintraffic
Lennonvarmistus Oy

Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen lähellä lentokenttää Näkyy asiakkaalle muistutuksena yksityisen toimijan velvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Laseresitykset, vaikutus ilmailuun
Tekijänoikeuteen liittyvät toimijat (mm. Teosto) Musiikin käyttölupa
Liikenneoperaattorit (mm. VR, lähiliikenteen yhtiöt) Ilmoitus liikenneoperaattoreille
Yksityinen maanomistaja Yksityisomistuksessa olevan alueen maankäyttölupa
Yksityistien käyttölupa

Huom!

Luvat ja valvonta -palvelun asioinnit ovat asiakkaiden saatavilla vasta, kun alueen viranomainen on käyttöönottanut asioinnit osaksi palveluprosessiaan.

Ohjeet asiointien liitosvaihtoehdoista, palvelun hyödyntämisestä ja käyttöönoton toimista löytyvät käyttöönotto-osiosta.