Hyppää sisältöön

Sähköinen tiedonvälitysrajapinta


Tässä liitostavassa viranomainen liittää tarvitsemansa Luvat ja valvonta -palvelun asioinnit käyttämäänsä asiointipalveluun /-järjestelmään hyödyntäen sähköistä tiedonvälitysrajapintaa. Tämä mahdollistaa automaattisen, virheettömän ja seurattavan tietojen siirron palvelujen välillä.

Soveltuvuus

Sähköinen tiedonvälitys sovelutuu parhaiten sellaisten asiointien käyttötapauksiin, joissa:

 • viranomaisella on käytössään asioinnille sähköinen palvelu tai järjestelmä (edellytys)
 • asioinnin hakemuksia käsitellään säännöllisesti merkittäviä määriä
 • asiointi sisältää paljon yksityiskohtaisia tietoja, joita henkilötyönä on vaikea virheetömästi siirtää
 • tietojen siirto virkailijan toimesta ei ole perusteltua
 • edellytetään asioinnin sähköistä prosessiohjausta (mm. määräaikoihin liittyvät asioinnit)
 • halutaan vähentää henkilötyötä
Kuva sähköisestä tiedonvälityksestä viranomaisen asiointipalvelun ja Luvat ja valvonta -palvelun välillä
Kuva: sähköinen tiedonvälitys

Edellytykset

Rajanpinnan käyttö edellyttää liittyvältä viranomaiselta tietojen välittämiseen tarvittavan sähköisen tiedonvälityksen toteutuksen (löyhä integraatio), jolla asiointipalvelu tai -järjestelmä liitetään Luvat ja valvonta -palveluun sähköisen tiedonvälitysrajapinnan kautta. Tämä koskee myös liitettäessä Luvat ja valvonta -palveluun viranomaisen käytössä olevia yhteiskäyttöisiä asiointipalveluja, joista esimerkkinä Lupapiste.fi-palvelu.

Toteutus ja tuki

Tarvittavasta sähköisen tiedonvälityksen toteutuksesta vastaa liittyvä viranomainen. Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa viranomaisille maksuttoman tuen toteutukseen ja testaamiseen. Tuki sisältää rajapintaa koskevan teknisen dokumentaation lisäksi kehittäjätason henkilöiden tuen. Tukeen liittyvät tiedustelut ja tietopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Täältä löydät Luvat ja valvonta -palvelun sähköisen tiedonvälityksen rajapintakuvauksen.

Huomioitavat asiat

Seuraavat asiat (ainakin) tulee ottaa huomioon sähköisen tiedonvälitysrajapinnan hyödyntämistä harkittaessa

 • asiointimäärä – kuinka paljon viranomainen saa asiointiin liittyviä hakemuksia. Sähköinen tiedonvälitys sopii parhaiten suurivolyymisten asiointien liittämiseen
 • asioinnin sisältö – kuinka paljon tietoa yksittäisestä asioinnista välitetään
 • saavutettavat hyödyt (mm. työmäärän väheneminen)
 • saatavuus, jatkuvuus ja ylläpito (integraation toimintavarmuus ja muutostarpeet)
 • kustannusvaikutus

 

Palaa edelliseen ›