Hyppää sisältöön

Liitännäispalvelut


Kuvituskuva

Luvat ja valvonta -palvelu hyödyntää valtakunnallisia yhteiskäyttöpalveluja osana viranomaisille ja asiakkaille tuotettua kokonaispalvelua. Palvelut voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: kirjautumispalvelut, asiakasta informoivat ja ohjaavat palvelut, sekä sähköisen tiedonvälityksen rajapinta viranomaisten sähköisten asiointipalvelujen kytkemiseksi Luvat ja valvonta -palveluun.

Kirjautumispalvelut

Näitä palveluita ovat palveluun kirjautumisen palvelut. Kirjautumisen yhteydessä tunnistetaan kirjautuja ja varmistetaan hänen valtuutensa toimia palvelussa. Tunnistamiseen ja toimintavaltuuksien varmistamiseen palvelussa on tarjolla kaksi tapaa:

  • Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet -palvelut
  • Virtu-kertakirjautuminen -palvelu

Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuudet -palvelut ovat tarjolla kaikille palvelua käyttäville asiakkaille (luvan hakijat) ja viranomaisille. Virtu-kertakirjautumista voivat käyttää ne viranomaiset, joilla se on otettu käyttöön. Virtu-palvelu on käytössä yleisesti valtion virastoissa ja laitoksissa.

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet -palveluiden hyödyntäminen Luvat ja valvonta -palvelussa vaatii toimenpiteitä. Ohjeet näistä toimenpiteistä löydät viranomaiskohtaisesti liittyminen-osiossa (tehtävät 1-3).

Informoivat ja ohjaavat palvelut

Asiakkaalle tiedottaminen ja palveluihin ohjaaminen ovat toimivan palvelun edellytyksiä. Kun viranomainen on liittämässä Luvat ja valvonta -palvelua osaksi palvelutarjoamaansa, tulee

  • liitettävät asiointipalvelut olla kuvattuna ja päivitettynä Suomi-Palvelutietovarannossa (PTV)
  • viranomaisen linkittää Luvat ja valvonta -palvelun viranomaisasioinnin palvelukanavakseen

Näiden vähimmäistoimien lisäksi asiakkasta voidaan ohjata esim. viranomaisen verkkosisältöjen tai muiden viranomaisella käytössä olevien informaatiopalvelujen kautta aloittamaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelussa. Asiakasinformointiin ja -ohjaukseen liittyvät toimenpiteet tehdään käyttöönoton yhteydessä. Löydät ohjeet vähimmäistoimista viranomaiskohtaisesti toimenpiteistä-osiosta (viimeinen tehtävä).

Sähköinen tiedonvälitysrajapinta

Sähköinen tiedonvälitysrajapinta (integraatiorajapinta Luvat ja valvonta -palveluun) mahdollistaa tietojen automaattisen kaksisuuntaisen välityksen Luvat ja valvonta -palvelun ja viranomaisen asiointipalvelun (tai -järjestelmään) välillä. Sähköisessä tiedonvälitysrajapinnassa hyödynnetään kansallisesti tuettua Suomi.fi-palveluväylää, jonka kautta tiedonvälitys tehdään. Tiedonvälitysrajapinta löytyy kuvattuna tukisivustoltamme täältä.