Hyppää sisältöön

Tarjonta asiakkaille


Luvat ja valvonta -palvelussa asiakkaan palvelut tarjotaan palvelukokonaisuuksin, joihin on koottu asiakkaan toimintaan tarvittavien eri viranomaisten luvat ja muut hallinnolliset menettelyt. Palvelukokonaisuudessa on tarjolla asiointeja viranomaisilta, jotka vastaavat

  • paikallisesti tai alueellisesti oman substanssinsa lupa- ja valvontatoiminnasta. Näitä ovat kuntien, hyvinvointialueiden pelastustoimien ja terveydenhoidon, sekä poliisilaitoksien toimivaltaiset viranomaiset.
  • kansallisesti oman substanssin mukaisesta lupa- ja valvontatoiminnasta. Näitä ovat esimerkiksi AVI:n, Tukesin, ELY-keskuksen, Ruokaviraston, Energiaviraston toimivaltaiset viranomaiset.

Luvat ja valvonta -palvelu on suunniteltu tukemaan eri hallinnon tasoja. Palvelussa alueen perusyksikkö on kunta. Tällä varmistetaan, että asiakkaalle tarjotaan säädösten mukaisia toimivaltaisten viranomaisten palveluja eri hallinnon tasot ja toimialueet huomioiden.

Valtion virastojen ja laitosten osalta luvat ja muut hallinnolliset menettelyt ovat kansallisia ja ne ovat palveluun liittämisen jälkeen tarjolla asiakkaille kansallisesti lukuun ottamatta Ahvenanmaan itsehallintoaluetta. Kun alueelliset- tai paikallisviranomaiset liittävät asiointinsa Luvat ja valvonta -palveluun, ovat ne tarjolla asiakkaalle vain kyseisen viranomaisen toimivallan alueella.

Asiakkaan kannalta onkin tärkeää, että palvelukokonaisuuksien lupaviranomaiset liittävät palvelukokonaisuuksien sisältämien lupien ja menettelyiden asioinnit Luvat ja valvonta -palveluun. Liitettävät viranomaisten asioinnit löytyvät palvelukokonaisuuksittain ”Viranomainen osana palvelukokonaisuutta” -sivulta.