Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta -palvelu


Luvat ja valvonta -palvelu on asiakkaan ja viranomaisasiointien välissä toimiva sähköinen lisäarvoa tuottava palvelu, joka kokoaa viranomaispalvelut asiakkaalle tämän monilupaisiin hankkeisiin. Luvat ja valvonta -palvelun ja viranomaispalveluiden yhteistä palvelun tuottoa ja tarjontaa asiakkaalle kutsutaan myös ekosysteemiksi. Palvelun keskeisinä tavoitteina on sujuvoittaa asiakkaiden lupiin ja valvontaan liittyvää asiointia, sekä eri viranomaisten keskinäistä yhteistoimintaa lupa- ja valvonta-asioissa.

Kuva: tavoitteena siirtyminen virastokohtaisista asiakaslähtöiseen palveluun
Kuva: tavoitteena siirtyminen virastokohtaisista asiakaslähtöiseen palveluun

Palvelu tarjoaa:

  • asiakkaille (luvan hakija), joilla monilupaisia hankkeita: yhden luukun periaatteella toimivan asiointikanavan asiakkaan lupatarpeen selvittämiseen ja lupa- ja valvonta-asioissa asioimiseen viranomaisrajat ylittävästi
  • viranomaisille: yhteiskäyttöisen ja kustannustehokkaan lupa- ja valvonta-asiointeja yhteen kokoavan ja luvan hakijan toimintaa ohjaavan sähköisen palvelun, joka tukee viranomaisten lupa- ja valvontatoiminnan yhteensovittamista ja samalla viranomaisprosessien tehostamista

Viranomainen voi hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelua riippumatta omien asiointipalvelujen toteutuksesta. Palveluun voi liittää viranomaisten sähköisiä asiointipalveluja. Perinteisten asiointikanavien, kuten paperi- ja PDF-lomakkeet (E-lomake) tai sähköpostin rinnalle tarvitaan sähköinen palvelukanava: vaihtoehtoina viranomaisen hankkima ratkaisu tai hyödyntämällä Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointia. Tällä mahdollistetaan kattavasti asiakkaan sähköinen asiointi. Lue lisää Luvat ja valvonta -palvelusta näiltä tukisivuilta ja liitä palvelusi osaksi ekosysteemiä!

Palvelua kehitetään ja ylläpidetään työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa saman nimisessä hankkeessa. Palvelun kehitystä ja palvelumallia ohjaa hankkeen ohjausryhmä, joka koostuu tarjottavien palveluiden viranomaisten edustajista. Lisää palvelun ohjauksesta ja rahoituksesta löydät palvelun hallintamallista tältä tukisivustolta.