Hyppää sisältöön

Toteutus ja käyttöönotto


Tähän vaiheeseen siirryttäessä viranomainen on valmis ottamaan palvelukerroksen käyttöön. Lähes kaikki valmistelu on tehty, ja jäljellä on varsinainen tekninen käyttöönotto ja uusien toimintatapojen lopullinen jalkauttaminen. Ennen käyttöönottoa on vielä tärkeää tarkistaa, että kaikki tarvittavat tehtävät on suoritettu, ja seuraavien vaiheiden vastuut ovat selvillä.

Käyttöönoton hetki on lähellä, ja lupakäsittelijöillä on selkeä käsitys siitä, miten palvelukerroksen kautta tuleva lupahakemus liikkuu tietojärjestelmien ja eri henkilöiden välillä sekä mitä kanavia pitkin asiakkaaseen tai toiseen viranomaiseen tulee pitää yhteyttä lupakäsittelyyn liittyvissä asioissa.

Muutosagenttien tai muun lähituen rooli korostuu. On tärkeää, että lupakäsittelijöillä on olemassa tuttu henkilö, jolta voi kysyä neuvoa. Ensikosketus uuteen tietojärjestelmään ja uusien toimintatapojen toimivuuteen on merkittävä hetki: jos eteen tulevat ongelmat pystytään ratkomaan ketterästi, on käyttöönoton kokemus ja sitä kautta muutoksen läpivienti onnistunut.

 

Työkalut