Hyppää sisältöön

Käyttöönoton suunnittelu

Luvat ja valvonta -hallintamalli
Luvat ja valvonta -hallintamalli on työn alla ja se lisätään tukisivustolle arviolta marraskuussa 2021. Hallintamallissa kuvata...
Kokonaisarkkitehtuuri ja yhteentoimivuus
Luvat ja valvonta -hankkeessa tehdään kokonaisarkkitehtuurityötä, jonka tarkoituksena on varmistaa palvelukerroksen ja viranomaist...
Sanastotyö ja tietosisällön yhteensovittaminen
Luvat ja valvonta -hankkeessa tehdään sanastotyötä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää lupa-, ilmoitus- ja valvonta...
Liittyminen palvelukerrokseen
Liittymistapoja palvelukerrokseen on useita (katso Liittymisvaihtoehdot). Ensisijainen tapa liittyä, on palvelukerroksessa olevan ...
Käyttöönottosuunnitelma
Käyttöönottosuunnitelma on dokumenttipohja, jonka avulla viranomainen voi suunnitella ja kuvata palvelukerrokseen liittymisen tavo...