Hyppää sisältöön

Uusiutuvan energian direktiivin (RED II) webinaarit

Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen sujuvoittamisella ja nopeuttamisella pyritään lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa. Direktiivissä edellytetään yhteyspisteen perustamista, määräaikojen asettamista uusiutuvaa sähköä tuottaville laitoksille sekä menettelykäsikirjan julkaisemista. Lainsäädäntö on tullut voimaan 30.6.2021.

Sähköisellä asioinnilla on merkittävä rooli kansallisessa toimeenpanossa. Kansallisen säädöksen mukaan Suomessa kansallisen yhteyspisteen lisäksi toteutetaan myös sähköinen yhteyspiste, jona toimii Luvat ja valvonta -hankkeessa toteutettu digitaalinen palvelukerros Luvat ja valvonta -palvelu.

Luvat ja valvonta -hankkeen järjestämät RED II -webinaarit

25.1.2022 Luvat ja valvonta -palvelu ja integraatiot
Esitykset ja tallenne

1.9.2021 Luvat ja valvonta -palveluun liittyminen
Esitykset ja tallenne

14.6.2021 Luvat ja valvonta -palveluun liittyminen
Esitykset ja tallenne

7.5.2021
RED II palvelumuotoilun loppuraportti