Hoppa till innehåll

Anvisning för anslutningsblanketten


Obs!

Denna anvisning finns också på anslutningsblanketten

Genom denna anslutningsblankett ansluter du kommunens tillståndsärenden till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Efter att du tagit del av dessa instruktioner kan du börja fylla i kommunens uppgifter på den andra fliken ”Anslutningsblankett” i excel-arbetsboken. De övriga tabellerna i arbetsboken fungerar som hjälptabeller för informationsinsamling och är låsta. Vi svarar gärna på frågor om blanketten på luvatjavalvonta.tem(at)gov.fi.

Bild av blanketten
Du kan förstora bilden genom att klicka på den

Uppgifter om kommunen som ansvarar för tjänsten

 1  Kommunens namn: Välj namnet på den kommun i rullgardinsmenyn som tillhandahåller de tjänster som ansluts till tjänsten. 

 2  FO-nummer: Kontrollera kommunens FO-nummer. Du kan korrigera numret.

 3  Kommunens SDL-organisationsnummer: Kontrollera kommunens SDL-nummer. Numret består alltid av 36 tecken inklusive bindestreck (t.ex. “9f86d069-d21b-4c5f-b901-8e2e4e9f9639”). Om du inte känner till organisationens SDL-nummer kan du fråga din kommuns SDL-administratör eller SDL-support: ptv-tuki(at)dvv.fi.

 4  Kontakt- och tilläggsuppgifter: Kontaktuppgifter för kommunens kontaktperson i fråga om anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn

  • Namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella ytterligare uppgifter för den kontaktperson som sköter anslutningen i kommunen

Tjänstespecifika uppgifter

Utöver kommunens uppgifter behöver vi även uppgifter om tjänster som ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn:

 5  Tjänster som införs: Tjänster som kommunen ansluter till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Du hittar alla tjänster som för närvarande kan anslutas i rullgardinsmenyn

 6  Kommunområde där tjänsterna införs: Om det till exempel är fråga om en samkommun ska den kommun som ansvarar för tjänsterna ansöka om anslutning för varje kommun i samkommunen på en separat rad (t.ex. om tjänster behövs för tre kommuner, fyller man tre rader för samma tjänst på blanketten)

 7  E-postadress för aviseringar: E-postadress relaterad till den aktuella tjänsten till vilken Tillstånds- och tillsynstjänsten skickar automatiska aviseringar bland annat när tillståndsansökans status ändras

 8  SDL-nummer för e-tjänster: Fylls i om kommunen har relaterade e-tjänster. SDL-nummer för e-tjänster (36 tecken, t.ex. 2487b119-4121-48b8-b6ef-a64a80f2efe3) behövs i tjänsten Tillstånd och tillsyn för att dirigera kunden direkt till kommunens egen e-tjänst. Om du inte känner till SDL-numret kan du fråga din kommuns SDL-administratör eller SDL-support: [email protected]

 9  URL-adress för startande av tjänsten: Fylls i om kommunen har relaterade e-tjänster. Med hjälp av denna information kan tjänsten Tillstånd och tillsyn hänvisa den tillståndssökande till den e-tjänst som kommunen tillhandahåller.

Tillbaka till Tjänster som införs …