Hoppa till innehåll

Uppgift 6: Servicebeskrivningar och anslutningar


Den sista uppgiften för myndigheten för att ansluta tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn är att vid behov uppdatera beskrivningen av e-tjänsten i Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) och länka tjänsten Tillstånd och tillsyn som servicekanal.

Förutsättningar

De åtgärder som vidtas i Suomi.fi-servicedatalagret förutsätter följande:

  • Den organisation som ansluter sig har infört Suomi.fi-servicedatalagret. Om detta inte är fallet ska organisationen först införa tjänsten enligt instruktionerna för Suomi.fi-servicedatalagret.
  • Din organisation ska ha en utsedd SDL-administratör som har relevanta användarrättigheter och kompetens för detta arbete

Instruktionerna som beskrivs nedan är avsedda för din organisations SDL-administratör.

Bild av Suomi.fi-servicedatalager

Uppdatering av tjänstebeskrivningen

I denna uppgift är det bra anlita kompetensen hos organisationens SDL-administratör. Tjänstebeskrivningen uppdateras via Suomi.fi-serviceadministration

I beskrivningens ”bruksanvisningar” lägger man till instruktioner för tjänsten Tillstånd och tillsyn. Bruksanvisningen ska beskriva den aktuella tjänsten. Exempeltext (RED II – tjänster för projekt relaterade till förnybar energi):

”Om du planerar att grunda en produktionsanläggning för förnybar energi kan du ansöka om tillstånd i tjänsten Tillstånd och tillsyn”

Anslutning av tjänsten Tillstånd och tillsyn som servicekanal för myndighetens e-tjänster

Instruktioner för anslutningen finns i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anvisning för anslutning av tjänster och servicekanaler (som text och video)

  • Anslut ”tjänsten Tillstånd och tillsyn” som servicekanal
  • Bland anslutna servicekanaler ser du aktiva anslutningar

Så var det klart!

Nu är alla uppgifter för att ansluta tjänster gjorda, och kunderna kan börja sköta ärenden via tjänster som organisationen anslutit i tjänsten Tillstånd och tillsyn!

OBS!

Uppdateringar måste göras i alla tillgängliga språkversioner.