Hoppa till innehåll

SDL-nummer


Det bästa sättet att ta reda på SDL-identifieringsuppgifterna för organisations- och e-tjänster är att kontakta SDL-administratören i din egen organisation.

Alternativt kan du vända dig till Suomi.fi-servicedatalagrets (SDL) kundtjänst: ptv-tuki(at)dvv.fi

Dessutom har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en anvisning för Suomi.fi-servicedatalagret.

Illustration bild

För att använda den här anvisningen behöver du följande information:

 • Organisationens namn
 • Tjänstens (e-tjänstens) namn

Förutsättningar

För att SDL-identifierare ska finnas och därmed kunna upptäckas ska följande krav uppfyllas:

 • Tjänsten Suomi.fi-servicedatalagret har införts i din organisation
 • Tjänsten ska vara registrerad som en e-tjänst i Suomi.fi-servicedatalagret.

Så här hittar du SDL-organisationsbeteckningen och -nättjänstbeteckningen i Suomi.fi-webbjänsten – gå till tjänsten via länken eller adressen https://www.suomi.fi

 

SDL-
organisationsidentifierare

(1) Ange som sökord i sökfältet din organisations officiella namn och klicka på förstoringsglaset (sök)

(2) Välj beskrivningen av din organisation bland sökresultaten

 • Organisationens namn  OCH
 • Underkategori ”Organisation
Observationsbild
 • (3) Du hittar SDL-organisationsidentifieraren i webbläsarens URL-fält efter det sista ”/”-tecknet

  • I exemplet är Arbets- och näringsministeriets organisations-identifierare ”0855861c-e19c-4e7e-816e-4223d5c106df”

  Identifieraren består alltid av 36 tecken

  Tips! Kopiera din organisations identifierare från URL-fältet till anslutningsblanketten

Observationsbild

SDL-tjänsteidentifierare kan sökas via Suomi.fi-webbtjänsten

(1) Ange som sökord i sökfältet din organisations officiella namn och klicka på förstoringsglaset (sök)

(2) Avgränsa sökresultaten genom att markera det sökta innehållet som ”E-tjänster”

(3) Välj beskrivningen av e-tjänsten du söker efter bland sökresultaten

 • Organisationens namn
 • E-tjänstens namn
 • Kategori ”E-tjänst”
Observationsbild

(4) Du hittar SDL-tjänsteidentifieraren i webbläsarens URL-fält efter det sista ”/”-tecknet

 • I exemplet är tjänsteidentifieraren för Arbets- och näringsministeriets “Tjänsten Tillstånd och tillsyn” e-tjänst ”640bb270-ba74-45de-8616-13ce2754b4df”

Identifieraren består alltid av 36 tecken

Tips! Kopiera din organisations identifierare från URL-fältet till anslutningsblanketten

Observationsbild