Hoppa till innehåll

Ansökan om befullmäktigande av tjänsteman


Nyckelroller i ansökan om befullmäktigande av tjänsteman

Nyckelrollerna i ansökan om befullmäktigande av tjänsteman är

  • Vem som helst i organisationen kan fylla i och lämna in ansökan. Vi rekommenderar att en Suomi.fi-administratör eller en person inom behörighetsförvaltningen som har tidigare erfarenhet av arbete inom tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän. 
  • De som undertecknar ansökan ska ha rätt att företräda organisationen (offentligt samfund), och endast de kan befullmäktiga personer att agera för organisationens räkning
    • Rätten att företräda framgår ur ett bemyndigande som det offentliga samfundet själv fastställer
  • De personer som befullmäktigas kommer att administrera Suomi.fi-fullmakter i organisationen
    • De personer som befullmäktigas administrerar fullmakter, dvs. beviljar och återkallar fullmakter för tjänsten
    • Rekommendation: personerna i fullmaktshanteringen befullmäktigas enligt organisationens administrativa riktlinjer

Ansökan om befullmäktigande av tjänsteman och servicespecifika uppgifter

Ansökan om befullmäktigande av tjänsteman ska fyllas i enligt instruktionerna av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). I de bildförsedda instruktionerna nedan finns den tjänstespecifika informationen för tjänsten Tillstånd och tillsyn som ska användas i ansökan.

Typ av fullmakt

När det gäller tjänsten Tillstånd och tillsyn är typen av fullmakt för organisationens alla personer inom fullmaktshanteringenRepresentantens fullmaktsrätt”.

Typerna av fullmakter behandlas mer ingående på sida 4 och 10 i instruktionerna för DVV:s fullmaktstjänst (endast på finska).

Observerande bild

Personer som befullmäktigas

I denna punkt i ansökan fastställs de personer i organisationens fullmaktshantering som ska administrera fullmakter för tjänsten Tillstånd och tillsyn.

För ansökan behöver du dessa personers namn och personbeteckning.

Ärendet behandlas mer ingående på sida 12 i instruktionerna för DVV:s  fullmaktstjänst (endast på finska).

 

Observerande bild

Fullmaktsärende

I tjänsten Tillstånd och tillsyn finns endast ett fullmaktsärende avsett för myndigheter. Med hjälp av det kan alla myndighetsuppgifter inom både fullmaktshantering och handläggning av ärenden skötas. Det fullmaktsärende som myndigheten behöver är ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter”.

Tips: I punkten Fullmaktsärenden kan du ange ordet ”tillstånds- och tillsynshelheter” för att begränsa listan över fullmaktsärenden.

Fullmaktsärenden behandlas mer ingående på sida 13 i instruktionerna för DVV:s  fullmaktstjänst
(endast på finska).

Observerande bild

När ansökan är ifylld enligt anvisningarna skickas den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med fullmaktstjänstens anvisningar.

Registrering av fullmakter

Information om registrering av behörigheter skickas till den kontaktperson som angetts i ansökan per e-post. Därefter kan de ”Representantens befullmäktigade personer” inom fullmaktshanteringen administrera fullmakterna för organisationens tjänst Tillstånd och tillsyn. Hanteringen av fullmakter behandlas i nästa avsnitt.

Huom!

Kaikki lisäykset, muutokset ja poistot, jotka koskevat valtuushallinnan henkilöiden “Edustajan valtuutusoikeuksia”, tehdään aina hakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelun kautta.

Edustajan valtuutusoikeudelliset henkilöt eivät suoraan voi kyseisellä valtuudella käyttää Luvat ja valvonta -palvelua, vaan heidän tulee myös valtuuttaa itsensä kuten asiointeja käsittelevät virkailijat.