Hoppa till innehåll

Support för införandet


Vid införandet är det viktigt att se till att de tillståndsansökningar eller kontakter som kommer till myndigheten hanteras och beaktas på rätt sätt. Förutom instruktioner och utbildning är det bra att ha praktiskt stöd för dem som behöver det. En del av personalen kan behöva detaljerad handledning, till exempel när de första tillståndsansökningarna via tjänsten lämnas in för handläggning. 

Det är motiverat att reservera tillräckligt med tid för de stödansvariga att bekanta sig med tjänsten Tillstånd och tillsyn (före införandet) och att stödja och bistå kollegor i införandet. Det bör vara klart för anställda vem de kan vända sig till för att få hjälp. 

När bör support vara tillgänglig?

Myndighetens stöd bör vara tillgängligt på ett effektiviserat från början till slutet av införandet. Hur lång tid som behövs för uppgiften beror på bland annat förändringens omfattning och antalet anställda. Även om stödbehovet minskar efter införandet bör stödet föras över till organisationens allmänna support. Utöver problemsituationer erbjuder supporten till exempel introduktion för nya tillståndshandläggare.

Hur bör stödet organiseras?

Om myndigheten har utsett personer som stödjer förändringen (förändringsagenter) för projektet, rekommenderas att man använder dem som stöd även under införandet. Lämpliga stödpersoner är systemen administratörer och chefer som tillhandahåller introduktion och utbildning.