Hyppää sisältöön

Virkailijavaltuuttamishakemus


Virkailijavaltuuttamishakemuksen keskeiset roolit

Virkailijavaltuuttamishakemuksen keskeiset roolit ovat

  • Hakemukset tekijä voi olla kuka tahansa organisaatiosta, joka hoitaa hakemuksen täyttämisen ja lähettämisen. Suosituksena Suomi.fi-pääkäyttäjä tai valtuushallinnan henkilö, jolla on aikaisempaa kokemusta virkailijavaltuuttamispalvelussa toimimisesta. 
  • Hakemuksen allekirjoittajat ovat organisaation (julkisyhteisö) edustamisoikeudellisia henkilöitä ja vain he voivat valtuuttaa henkilöitä toimimaan organisaation puolesta
    • Edustamisoikeus selviää julkisyhteisön itsensä määrittämästä toimivallan osoittavasta asiakirjasta
  • Valtuutettavat henkilöt tulevat hallinnoimaan Suomi.fi-valtuuksia organisaatiossa
    • Valtuutettavat henkilöt hallinnoivat valtuuksia: antavat ja mitätöivät valtuuksia – toisin sanoen antavat ja poistavat palvelun käyttöoikeuksia
    • Suositus: valtuushallinnan henkilöt valtuutetaan organisaation hallinto-ohjeistuksen mukaisesti

Virkailijavaltuuttamishakemus ja palvelukohtaiset tiedot

Virkailijavaltuuttamishakemus tulee tehdä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeiden mukaisesti. Alla olevaan kuvalliseen ohjeeseen on kerätty Luvat ja valvonta -palvelun palvelukohtaiset tiedot, joita hakemuksessa tulee käyttää.

Valtuustyyppi

Luvat ja valvonta –palvelun osalta valtuustyyppi kaikille organisaation valtuushallinnan henkilöille on ”Edustajan valtuutusoikeus”.

Valtuustyyppiasiaa käsitellään laajemmin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamis-
palvelun ohjeessa
sivuilla 4 ja 10.

Kuva Suomi.fi-valtuudet palvelun valtuustyypistä.

Valtuutettavat henkilöt

Tässä hakemuksen kohdassa määritellään organisaation valtuushallinnan henkilöt, joiden halutaan hallinnoivan valtuuksia Luvat ja valvonta –palvelun osalta.

Tarvitset hakemukseen näiden henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Asiaa käsitellään laajemmin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamis-
palvelun ohjeessa
sivulla 12.

 

Suomi.fi-valtuudet palvelun valtuutettavien tiedot.

Valtuusasia

Luvat ja valvonta –palvelussa on vain yksi viranomaisille tarkoitettu valtuusasia, jolla kaikki viranomaistehtävät voidaan tehdä – niin valtuushallinnan kuin asiointien käsittelyn osalta. Tämä viranomaisten tarvitsema valtuusasia on ”Lupa- ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely”.

Vinkki: Valtuusasiat-kohdassa voit rajata sanalla ”Lupa-” lyhentääksesi valtuusasioiden valintalistaa.

Valtuusasiaa käsitellään laajemmin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamis-
palvelun ohjeessa
sivulla 13.

Suomi.fi-valtuudet palvelun valtuusasiat

Kun hakemus on ohjeiden mukaisesti täytetty, se lähetetään Digi- ja väestötietovirastoon virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeen mukaisesti.

Valtuuksien rekisteröinti

Tieto valtuuksien rekisteröinnistä tulee Digi- ja väestötietovirastosta hakemuksessa ilmoitetun yhteyshenkilön sähköpostiin. Tämän jälkeen valtuushallinnan ”Edustajan valtuutusoikeudelliset” henkilöt voivat hallita organisaation Luvat ja valvonta -palvelun valtuuksia. Valtuuksien hallintaan käsitellään seuraavassa luvussa.

Huom!

Kaikki lisäykset, muutokset ja poistot, jotka koskevat valtuushallinnan henkilöiden ”Edustajan valtuutusoikeuksia”, tehdään aina hakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelun kautta.

Edustajan valtuutusoikeudelliset henkilöt eivät suoraan voi kyseisellä valtuudella käyttää Luvat ja valvonta -palvelua, vaan heidän tulee myös valtuuttaa itsensä kuten asiointeja käsittelevät virkailijat.