Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd och tillsyns informationsmöte

Tillstånds- och tillsynstjänstens informationsmöte ordnas 18.1.2023 kl. 8.30–9.30.

Tillstånds- och tillsynsprojektet ordnar en gång i månaden ett informationsmöte om Tillstånds- och tillsynstjänsten. Informationsmötena är avsedda för myndigheter som är intresserade av Tillstånds- och tillsynstjänsten. På mötet får deltagarna information om tjänsten, hur man ansluter sig till den och om kundorienterad utveckling av tillstånds- och tillsynsärenden.


Välkommen med!

Anmäl dig här.

Preliminärt program:

    • Tillstånds- och tillsynstjänsten
    • Tillstånds- och tillsynstjänsten som en del av myndighetens service

Alternativa sätt för införande av Tillstånds- och tillsynstjänsten

Support

Kontaktuppgifter

Skicka frågor om informationsmötet på förhand senast 11.1.2023 till luvatjavalvonta.temgov.fi