Hyppää sisältöön

Valtuudet valtuushallintaan


Tämä ohje on tarkoitettu niille viranomaisorganisaatioille, joiden nimenkirjoitusoikeudelliset voidaan todentaa suoraan perusrekistereistä (kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yhdistysrekisteri).

Tämän ohjeen avulla viranomaisorganisaation nimenkirjoitusoikeudelliset voivat antaa Suomi.fi-valtuuden organisaation valtuushallinnan henkilöille, jotka ylläpitävät organisaationsa valtuuksia hallinnon ohjeiden mukaisesti. 

 • Ohjeen käyttäjä / toimija / valtuuden antaja: organisaation perusrekisteriin ilmoitettu nimenkirjoitusoikeudellinen
 • Kenelle: organisaation valtuushallinnan henkilöt
 • Avaintiedot
  • Valtuuttaja = organisaatio, jonka puolesta valtuutettu toimii
  • Valtuutettu = organisaation valtuushallinnan henkilö(t)
  • Voimassaolo = määrittää valtuuden voimassaolon. Määritetään organisaation valtuuspolitiikan mukaisesti
  • Valtuusasia = ”Lupa- ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely
  • Valtuustyyppi = ”Edustajan valtuutusoikeus

Huom!

Klikkaamalla saat kuvat suuremmiksi

Siirry antamaan valtuus Suomi.fi-valtuudet palvelussa

(1) Valitse ”Tunnistaudu” ja tee tunnistautuminen Suomi.fi-tunnistus palvelussa (ei sisälly tähän ohjeeseen)

Onnistuneen tunnistuksen jälkeen näet keskeiset henkilötietosi. Valitse ”Jatka palveluun

(2) Valitse ”Yrityksen valtuudet” (Julkisyhteisön valtuudet annetaan samasta paikasta)

(3) Lomakkeeseen listautuu kaikki ne organisaatiot, joita kirjautunut henkilö voi edustaa. Valitaan julkisyhteisö (kuvassa organisaatio), jonka puolesta jaat valtuuksia

(4) Tämän jälkeen ”Valitse ja siirry asiointipalveluun

(5) Asioit nyt julkisyhteisön puolesta: Lomakkeelta tulee löytyä nimesi ja julkisyhteisön nimi, jonka puolesta asioit

(6) Valitaan ”Anna valtuuksia

(7) Valtuustyypiksi valitaan ”Edustajan valtuutusoikeus

 • Huom! Valtuutusoikeus ei ole riittävä Luvat ja valvonta –palvelun valtuuksien hallintaan organisaatiossa – tarvitaan ”Edustajan valtuutusoikeudet”

(8) Valitaan ”Seuraava

(9) ”Valtuuttaja” on edustamasi julkisyhteisö

(10) Lisää valtuutetut: Anna henkilön nimi- ja henkilötunnustiedot ja valitse ”Lisää

 • Huom! Samaan valtuutukseen voi lisätä useita henkilöitä yksitellen

(11) Valtuutetuiksi lisätyt henkilöt näkyvät listana

(12) Kun valtuutettavat henkilöt on lisätty listaan, valitaan ”Seuraava

(13) Rajaa hakua valtuusasian nimen alkuosalla ”Lupa- ja valvonta

(14) Valtuusasiaksi valitaan ”Lupa- ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely

(15) Valitaan ”Seuraava

(16) Varmista, että valitsit oikean valtuusasian. On myös mahdollista, että samanaikaisesti valtuutetaan useampia valtuusasioita (muiden palveluiden valtuuksia) 

(17) Valitse ”Seuraava

Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö usein voi yksin vahvistaa annettavan valtuuden (tämä tieto löytyy rekisteristä).

(18) Valitse ”Seuraava”

Huom! Jos vahvistajia on useampia, seuraa verkkopalvelun ohjeita (käyttötapaus ei sisälly tähän ohjeeseen).

(19) Aseta valtuudelle voimassaoloaika:

 • Alkupäivämäärän oletus on pyynnön toteutuspäivä
 • Loppupäivämääräksi voidaan kalenterista valita päivämäärä, mutta suositeltavampaa on valita suoraan vuosien määrä. Voimassaolo tulee määritellä organisaation valtuuspolitiikan mukaisesti
 • Huom! Valtuuden raukeaminen keskeyttää Luvat ja valvonta –palvelun käytön

(20) Valitaan ”Seuraava

(21) Tarkista valtuuspyynnön sisältö

 • Valtuuttaja: edustettava julkisyhteisö ja sen Y-tunnus
 • Valtuutettu: henkilö(t), jotka valtuutetaan toimimaan viranomaiskäsittelijöinä
 • Voimassaolo: valtuuttavan organisaation politiikan mukainen
 • Valtuustyyppi: ”Edustajan valtuutusoikeus”
 • Valtuusasia: Lupa- ja valvonta-kokonaisuuksien viranomaiskäsittely

(22) Kun yhteenvedon tiedot ovat oikein, valitse ”Vahvista

 • Tarvittaessa korjataan tiedot valitsemalla ”edellinen

Valmista tuli

Valtuuksien myöntäminen tapahtuu sähköiselle käsittelyllä ja on voimassa välittömästi. Myöntämisen jälkeen valtuuden (Edustajan valtuutusoikeus) saaneet henkilöt voivat välittömästi antaa tai mitätöidä Luvat ja valvonta -palveluun virkailijakäyttöön oikeuttavaa valtuutta (Edustamisvaltuus).