Hyppää sisältöön

Huomiot ja edellytykset


Tälle sivulle on koottu palvelusta huomioita ja edellytyksiä, joita viranomaisen tulee ottaa huomioon selvityksessään.

Liittyvät viranomaiset

Luvat ja valvonta -palvelu on tarkoitettu tukemaan Suomen viranomaisia, joilla on lupa- ja valvonta-toimintaa. Liittyviä viranomaisia voivat olla mm. kunnat, hyvinvointialueet (pelastustoimi ja terveydenhuolto), poliisilaitokset, valtion virastot ja laitokset. Tästä poikkeuksena ovat Ahvenanmaan itsehallintoalueen viranomaiset, joiden toiminta Luvat ja valvonta -palvelussa ei ole tuettua.

Yhteisiä tunnusmerkkejä liittyville viranomaisille ovat lupien ja valvonnan järjestäminen omalla alueella (toimivaltainen viranomainen) ja näihin liittyvien palveluiden tarjonta asiakkaille (luvan hakijat).

Liittyminen

Viranomainen liittyy Luvat ja valvonta -palveluun vain kerran – ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Tämän jälkeen viranomainen on liittyneenä palvelua hyödyntävänä osapuolena niin kauan kuin viranomaisella on asiointeja liitettynä palvelussa. Liittymisen tehtävät

Viranomaiskohtaiset liittymisen tehtävät löytyvät koottuna tukisivuiltamme täältä

Palvelun ehdot ja hallintamalli

Viranomaisilta yhteiskäyttöiseen Luvat ja valvonta -palveluun liittyminen ja sen käyttäminen edellyttävät Palvelun ehtojen hyväksymistä. Tämän katsotaan toteutuneen, kun viranomainen lähettää liittymislomakkeen palvelun hallintaan ja palvelu liitetään osaksi viranomaisen palvelutarjoamaa.

Palvelun ehtojen lisäksi viranomaisen on syytä tutustua palvelun hallintamalliin. Hallintamalli esittelee palvelun yhteiset säännöt, joilla varmistetaan palvelun toimiva hallinto ja tuottaminen sitä käyttäville viranomaisille.

Kustannukset ja palvelun maksuttomuus

Luvat ja valvonta -palveluun liittyminen ja sen viranomais- ja asiakaskäyttö ovat maksuttomia. Liittyessään ja käyttäessään palvelua viranomaiselle kuitenkin muodostuu kustannuksia, jotka tulee huomioida Selvitä -vaiheen kustannus-hyötyanalyysissä.