Hyppää sisältöön

Käyttöönottosuunnitelma

Käyttöönottosuunnitelma on dokumenttipohja, jonka avulla viranomainen voi suunnitella ja kuvata palvelukerrokseen liittymisen tavoitteet, tehtävät ja toteutuksen. Käyttöönottosuunnitelma auttaa viranomaista viemään palvelukerrokseen liittymisen läpi hallitusti ja onnistuneesti. Käyttöönottosuunnitelmaa on hyvä täydentää kustannus-hyötyanalyysillä, riskianalyysillä, koulutussuunnitelmalla sekä viestintäsuunnitelmalla.

Viranomainen voi hyödyntää myös omaa vakiomuotoista projektisuunnitelmapohjaansa, mikäli sellainen on käytössä.

Milloin käyttöönottosuunnitelmaa käytetään?

Viranomaisen on hyvä tutustua käyttöönottosuunnitelmapohjaan jo ennen, kuin se on tehnyt päätöksen palvelukerrokseen liittymisestä. Viranomaisen tulee luonnostella käyttöönottosuunnitelma viimeistään liittymispäätöksen jälkeen, ja se on hyvä pitää ajan tasalla tuotantoon siirtymiseen saakka.

Kenelle käyttöönottosuunnitelma on suunnattu?

Tyypillisesti käyttöönottosuunnitelman laatimisesta vastaa esimerkiksi tietohallintoa edustava projektipäällikkö tai muu projektille nimetty avainhenkilö. Suunnitelma on hyvä katselmoida ja hyväksyä viranomaisen tavanomaisen hyväksymismenettelyn mukaisesti. Suunnitelma on suositeltavaa jakaa tiedoksi ja päivitettäväksi kaikille henkilöille, joilla on vastuutehtäviä palvelukerrokseen liittymisessä.

 

Palaa takaisin