Hyppää sisältöön

Koulutussuunnitelma ja koulutukset

Palvelukerrokseen liittyminen edellyttää henkilöstöltä uusien toimintamallien omaksumista. Viranomaisen on suositeltavaa laatia koulutussuunnitelma, joka auttaa perehdytysten suunnittelussa ja tukee palvelukerroksen onnistunutta käyttöönottoa. Koulutuksia tarvitaan, jotta viranomaisen henkilöstö omaksuu palvelukerrokseen tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä näiden aiheuttamat toiminnalliset ja tekniset muutokset.​ Koulutussuunnitelmassa on hyvä huomioida erilaiset roolit: esimerkiksi käyttöönoton jälkeen lähitukena toimivat henkilöt on suositeltavaa kouluttaa ensimmäisten joukossa, jotta he voivat auttaa muutoksen jalkauttamisessa. 

Viranomainen voi hyödyntää oheista koulutussuunnitelmapohjaa tai omaa pohjaansa. Viranomainen voi järjestää koulutukset sopivaksi katsomallaan tavalla, kuten pienryhmissä tai nauhoitettavina etäkoulutuksina. Koulutusten tukena on hyvä olla viranomaisen laatima ohjeistus palvelukerroksen käyttöön. 

Milloin koulutussuunnitelma laaditaan?

Viranomainen laatii koulutussuunnitelman, kun teknisten ja toiminnallisten muutoksen laajuus ja niiden vaikutukset sidosryhmiin ovat selvillä. ​Koulutusten aikataulu ja vastuut on suositeltavaa sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kuka koulutussuunnitelman laatii?

Mikäli viranomainen on nimennyt projektiin muutosagentteja, heitä on suositeltavaa hyödyntää koulutussuunnitelman laatimisessa ja itse koulutuksissa. Muutosagenttien lisäksi luontevia kouluttajia ovat järjestelmien pääkäyttäjät ja esimiehet. 

Palaa takaisin