Hyppää sisältöön

Mediapankki

Luvat ja valvonta -tukisivuston mediapankissa voit tutustua työkaluvalikoimaan sekä ladata työkaluja omaan käyttöösi.

Uudet toimintaprosessit ja -ohjeet
Viranomaisella on toimintaprosesseja ja -ohjeita, jotka määrittelevät lupiin, ilmoituksiin ja valvontaan liittyvät tehtävät, vastu...
Lähituki
Palvelukerrokseen liittymisen aikana on tärkeää varmistaa, että palvelukerroksen kautta tulevat lupahakemukset tai yhteydenotot os...
Operatiiviset linjaukset
Palvelukerrokseen liittymisen tavoitteiden johtaminen konkreettisiksi toimintamalleiksi vaatii viranomaiselta käytännön päätöksiä ...
Organisoituminen
Ennen prosessin laajempaa käynnistämistä viranomaisen tulee sopia vastuuhenkilöt palvelukerroksen tekniselle käyttöönotolle sekä t...
Kustannus-hyötyanalyysi
Kustannus-hyötyanalyysi on päätöksentekoa tukeva väline avulla viranomainen voi arvioida ylittävätkö suunnitellusta projektista sa...
Asiakashyötytyöpajat
Kun palvelukerrokseen toteutetaan uusia palvelukokonaisuuksia tai muita merkittäviä muutoksia, hanke kutsuu tarvittavia viranomais...
Viestintäsuunnitelma
Viranomaisen sisäistä ja ulkoista viestintää tarvitaan, jotta kaikki sidosryhmät ymmärtävät muun muassa mistä muutoksessa on kyse,...
Luvat ja valvonta -palvelun infomateriaali
Infomateriaalissa kerrotaan Luvat ja valvonta -palvelusta sekä LV-hankkeesta perustiedot ja yhteisen kehittämisen tavoitteet. Info...
Luvat ja valvonta -palvelukerroksen käyttöönotto-ohje
Palvelukerroksen käyttöönotto-ohje täydentää tätä tukisivustoa, ja se on luonteeltaan koordinoiva ja kokoava. Ohje kuvaa yleisellä...
Koulutussuunnitelma ja koulutukset
Palvelukerrokseen liittyminen edellyttää henkilöstöltä uusien toimintamallien omaksumista. Viranomaisen on suositeltavaa laatia ko...